Gjeologjia & Gjeomekanika

Zgjidhje perfekte per ju

Ne OfrojmëBëjmëNdërtojmë Zgjidhje

Keni ndonje projekt dhe deshironi te investoni ?
A keni nevojë për elaborat gjeoteknik ?
Nese po atëherë zgjidhja perfekte për ju është Komplast Group!
Kompania jonë ka makineri te mira për të kryer punën në mënyrë efikase, në kohë dhe në mënyrë korrekte.

0
+
Klient të kënaqur
0
Vite përvoj
0
Projekte të ndryshme
0
Bureau Veritas Certification
Hulumtime gjeologjike.
Hulumtime gjeomekanike të shtresave të tokës.
Hulumtime gjeoteknike të shtresave gurore.
Hulumtime të shtresave të tokës për vendosje të antenave të telefonisë.
Hulumtime dhe injektime të tokës në drejtime dhe kënde të ndryshme: 90, 75, 60, 45.
Hulumtimi dhe monitorimi i sigurisë së tokës.
Analiza gjeologjike dhe gjeomekanike në Laborator të licencuar.
Elaborate të analizave.
Hulumtime të mineraleve të ndryshme me Wire-line sistem në thellesi të ndryshme dhe me diameter prej: 50mm, 76mm, 86mm, 101mm.

Galeria - Gjeologjia & Gjeomekanika

Disa nga punimet tona në teren

Kur planifikoni ndërtimin e objekteve të ndryshme, kërkohet një inspektimi i gjerë i tokës duke bërë shpime gjeologjike dhe shpime gjeomekanike.
Inspektimi përdoret për të indetifikuar terenet problematike dhe për të siguruar një ndërtim efikat dhe me rrezik të ulët.