Prodhimi i Gypave

Zgjidhje perfekte për ju

Ne OfrojmëBëjmëNdërtojmë Zgjidhje

Keni planifikuar të ndertoni diqka dhe dëshironi bazë të fortë ?
A keni nevojë për hapjen e pilotave ?
Nese po atëherë zgjidhja perfekte për ju është Komplast Group sepse kompania jonë ka makineri te mira për të kryer punën në mënyrë efikase, në kohë dhe në mënyrë korrekte.

Programi Prodhues

KOMPLAST është organizatë prodhuese e cila merret me prodhimin e PVC produkteve me kualitet të lartë dhe me standard botëror. Për procesin e prodhimit kjo ndërmarrje disponon me linja bashkëkohore për përpunimin e PVC prodhimeve, me të gjitha maqineritë e nevojshme dhe me punëtorinë me të gjitha mjetet.
Kuadri profesional me eksperiencën e vet bën që prodhimet e KOMPLAST- it të jenë të kërkuar në treg.
Përgatitja teknike dhe kuadrovile e KOMPLAST – it krijon mundësinë që të plotësohen standardet më të larta dhe kërkesat për një lloj të këtillë prodhimesh, të cilat janë cilësore, estetikë, funksional dhe ekologjikisht të pastër.
Prodhimet e KOMPLAST-it karakterizohen me qëndrueshmëri të lartë, fortësi tëartë, qëndrueshmëri të lartë kimike, peshë të vogël dhe manipulim të lehtë, montazhë të shpejtë dhe të lehtë, shfrytzueshmëri të gjatë dhe nuk kanë nevojë për asnjëlloj mbrojtjeje.
Në procesin e prodhimit është futur sistem i ri me gomë plotësishtë vendosur për PVC gypat për pierje të ujit i ashtuquajtur Kontakt i Fuqishëm sistemi. Prodhimet e KOMPLAST-it plasohen në tregjet e vendeve të Evropës dhe Ballkanit, veçanërisht në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri ku mund të gjenden në më shumë shitore dhe ku me mijëra metra gypa janë të vendosur në rrjetat ujsjellëse dhe të kanalizimit nëpër qytete dhe fshatra, në telekomunikacion, hidrosisteme etj. Çmimet e të gjitha prodhimeve janë solide, konkuruese në varshmëri nga marrëveshja dhe angazhmani. Afati garantues për të gjitha llojet e gypave është minimum 50 vjet.

PVC GYPA PËR INSTALIM TË UJËSJELLËSVE

ELEMENTET LIDHËSE

TIPI KM

Materialet KM gypat dhe pjesët lidhëse për instalimin e ujësjellësit janë përpunuar nga poliviniklorid i fortë (PVC) tipit 100 me të dhëna teknike. Dimenzionet: Pesha specifike: 1,4 g/cm. Kushtet e kualitetit dhe metodat e hulumtimit: JUS G. C6.502, DIN 19534. Rezistenca ndaj tërheqjes: 500-600 kg/cm. Përzgjatja: 10-50%. Modulet elastike: 300 kN/cm. Telmartja e nxehtësisë: 54,4 kJ m.h. o C. Koeficienti linear i zgjerimit nën nxehtësi: 0,08mm /m oC. Thithja e ujit: 4mg/cm. Njëtrajtshmëria kimike e PVC së fortë: JUS G. C6. 503 dhe DIN 16929 KM PVC gyrat dhe fitinzat janë të vendosur në gypin ujësjellës nëntokësor me shtypje prej 16 bar dhe për të gjitha llojet e konstrukcioneve të gypave për ujësjellës të ujit të ftohtë janë të përshtatshëm për pozita konvencionale nëntokësorë. Rezistenca e lartë e vjetërsisë. Karakteristika të mira të fortësisë. Instalim i shpejtë. Elastike në temperatura normale. Brejtsit nuk I sulmojnë PVC gypat.

GYPA POLIENTILENIK PEHDPE -80

GYPA DHE PJESË LIDHËSE PËR KANALIZIM RRUGOR DHE SHTËPIAK


Materialet: Gypat për kanalizim rrugor dhe shtëpiak prodhohen nga materiale të forta polivinilkloride PVC të tipit 100 pa zbutës. Me shfrytëzimin e teknologjisë së duhur arrihet prodhim me mure të brendshme të lëmuara mirë dhe me forcë të madhe. Kualiteti kontrollohet dhe zbatohet me JUSG. C6 501 si dhe sipas DIN 8062, DIN 19534. Këto parametra të kualitetit vërtetohen me kontrollime konstante gjatë prodhimit në laboratore të njohur bazuar në ISO dhe DIN çertifikatë. Niveli I proshimit ë gypave dhe pjesëve të tjera përcjellëse I është përshtatur mundësisë së shfrytëzimit në të gjitha kushtet. Janë të lehta për transport, instalim dhe montim. Gypat nuk ndryshken dhe nuk brehen gjë që mundëson kushte të mira për rrjedhjene ujit e cila është e kushtëzuar edhe nga fëmueshmëria e sipërfaqes së brendshme të gypit nga qëndrueshmëria kimike ndaj të gjitha kushteve të cilat paraqiten në ujërat e zeza dhe në tokë.

TIPI KK

GYPA PVC PËR PUSE ME FILETA TË PLOTË DHE FILTER

Gypat PVC jane te prodhuara me material te cilesise me te larte i cili ne saje te karakteristikave te tyre fizike dhe kimike, siguron jetegjatesin e Gypave dhe ruajtjen e tyre nga korrozioni I ujit shume te forte apo ndryshimeve te ndryshme. Ata Jane jo Toksike dhe te pershtatshme per perdorim per uje te pijshem.

0
+
Klient të kënaqur
0
Vite përvoj
0
Projekte të ndryshme
0
Bureau Veritas Certification
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev