Hapja e Pilotave

Bëjmë hapjen e pilotave në menyre profesionale
Hapja e pilotave për  për ura, objekte banesore, parkingje nën tokësore, vendosja e shtyllave për sanimin e shembjes së dheut.

Thirr tani
Translate